דו"ח מס אמריקאי - המדריך המלא

בארצות הברית חלה חובת דיווח של ההכנסות על כל תושבי ארצות הברית ועל מי שמחזיק בכרטיס גרין קארד, אלה החיים בתחומה וכאלה שמתגוררים ברחבי העולם ובכלל זה גם בישראל. בארצות הברית קיימת תקרה נמוכה של הכנסה הפוטרת אוכלוסיות מסוימות שעומדות בקריטריונים הקבועים בחוק מלהגיש דו"חות. חובת הדיווח חלה גם על שכירים וזאת בניגוד לישראל, בה רוב השכירים פטורים מהגשת דו"ח למס הכנסה.


?מי חייב בהגשת דוח מס אמריקאי


מערכת המיסוי בארצות הברית היא מערכת מורכבת הפועלת במספר רמות. אזרח אמריקאי עשוי להיות חייב בהגשת דוח מס אמריקאי ברמה הפדרלית, רמת המדינה בה הוא פועל, ברמה המחוזית וברמה העירונית. החובה לדיווח תלויה בחוקים של האזור הגיאוגרפי שבו רשום האזרח. החובה חלה גם על אזרחים ישראלים אשר מחזיקים נכסים בחו"ל ומקבלים עבורם הכנסה ועל אלה שהם בעלי אזרחות כפולה, אמריקאית וישראלית, שחיים בישראל והכנסתם מופקת כאן. 


?מה כולל דוח מס אמריקאי


באמצעות דו"ח המס בארצות הברית מדווח האזרח על כל הכנסותיו בתחומי ארצות הברית ועל הכנסותיו ממקורות שונים בכל העולם. כל סוגי ההכנסות חייבות בדיווח והן שכר עבודה, רווחי הון, הכנסות מנכסים כמו שכירויות ותמלוגים, ריבית, דיבידנדים וקצבאות שונות כמו פנסיה וקצבת ביטוח לאומי.
לאחר שמילא המדווח את חלק ההכנסות, הוא מתבקש לספק פרטים על בעלות בחברות ושותפויות שונות בארצות הברית ומחוצה לה.
לכל מדווח זכות לדרוש זיכויים והחזרי מס על החזר הוצאות שכר לימוד באוניברסיטה, על הוצאות הקשורות בילדים, ניכויים במקור והחזר מס שלילי.
בנוסף לדוח מס אמריקאי חובה לדווח על נכסים פיננסיים המוחזקים מחוץ לארצות הברית בטופס מיוחד המיועד לכך. מכיוון שאכיפת הדרישה לדיווח הוחמרה ואי דיווח על נכסים פיננסיים גורר קנסות גבוהים הפעילה ארצות הברית תוכנית לגילוי מרצון במטרה לעודד אזרחים השוהים בחו"ל לבצע דיווח ללא סיכון בקנסות ובעונשים.


?מהי תדירות ההגשה של הדו"ח


הדו"ח מוגש בתדירות שנתית עד ליום 15 באפריל של השנה שלאחר שנת המס. לרוב, רשויות המס האמריקאיות נותנות ארכה לחודשיים נוספים.
לדווח באופן עצמאי או בליווי איש מקצוע?
קיימת מורכבות גבוהה ונוקשות בכללי הדיווח של החוק האמריקאי. אי דיווח או אי הגשת דו"חות במועד, עלולים לגרור קנסות כבדים בשיעור של 25%-50% מגובה המס או מהיתרות המוחזקות בחשבון הבנק. 

לכן, כדאי לקבל יעוץ וליווי של איש מקצוע, רואה חשבון אשר בקי בתחומי המיסוי האמריקאי ובכללי הדיווח בכל הרמות הדרושות. רואה חשבון יערוך ויגיש עבורכם את הדו"חות וייצג אתכם מול רשויות המס השונות בכל הנוגע לדיווח שוטף ולדיווח בהתאם לתוכניות גילוי מרצון. הוא יעשה עבורכם בדיקה של גובה המס שתידרשו לשלם ויבצע עבורכם תכנון לצמצום החבות במס.
לסיכום, לראש שקט וכדי להימנע מהסתבכות בנבכי חוק המיסוי האמריקאי, העזרו ברואה חשבון שיסייע לכם לתכנן את המס, לדווח עליו ולשלמו בזמן.