עורך דין לשון הרע

טופס יצירת קשר
 This Is CAPTCHA Image
חוק איסור השימוש בלשון הרע הוא חוק מורכב העוסק בקו הדק שבין חופש הביטוי מחד גיסא לזכות לכבוד מאידך גיסא. החוק מתייחס הן לאחריות האזרחית וחובת הפיצוי והן להערכת אחריות פלילית שדינה ענישה עד לכדי מאסר בפועל.

המורכבות שבהוכחת קיום לשון הרע מצריכה פסיעה זהירה בין נבכי החוק ויכולת הוכחה, הבוחנת אמת בפרסום לצד פגיעה מעשית באורח חייו של אדם. מדובר באחד התחומים המשפטיים המורכבים אשר תביעה בגינם מחייבת ליווי של עורך דין לשון הרע אשר מומחה בתחום, הן בעבור התובע והן בעבור הנתבע.
 

האחריות הפלילית

אדם שהורשע בהוצאת לשון הרע צפוי על פי סעיף 6 של החוק לעונש בן עד שנת מאסר אחת וזאת בהוכחת פרסום דברי לשון הרע בכוונה תחילה לפגוע. סעיף 8 בחוק מאפשר פתיחה בהליך פלילי כנגד המפרסם דברי לשון הרע בדרך של קובלנה פלילית (אישום על ידי אדם פרטי ולא על ידי המדינה כנהוג במערך החוק הפלילי) של הנפגע, וזאת בנוסף להגשת כתב האישום על ידי המדינה.
 

אחריות האזרחית

הסעיף השביעי בחוק קובע שלשון הרע היא עוולה אזרחית אשר ניתן לתבוע בגינה פיצוי של עד 70,000 ש"ח ללא הוכחת נזק על פי דיני נזיקין. במידה והוכח נזק ופגיעה מעשית בחיי התובע רשאי השופט אף להכפיל סכום זה על פי שיקול דעתו.

החוק גם מגדיר הגנות מסוימות מפני תביעה בגין הפצת דברי לשון הרע, דוגמת מבקר המדינה ונבחרי ציבור שתפקידם מחייב לנבור ולפרסם מידע שלעתים יש בו מן הפוגעניות, בוחן פרסום דברי אמת הניתנים להוכחה שיש בהם עניין לציבור ומתייחס לאמירות שנוסחו באופן של הבעת דעה ולא כעובדה חתומה כזכות לחופש הביטוי. פרמטר נוסף הנלקח בחשבון בבחינת דברים הנחשדים כדברי לשון הרע הוא תום לב.

עוולה חוקית, משפטית ומוסרית הנושקת לעוולת לשון הרע היא עוולת שקר במפגיע, אשר משמרת קווי דמיון רבים עם עבירות לשון הרע. ההבדלים העיקריים בין השתיים טמונים בחובת ההוכחה כאשר במקרה של לשון הרע נופלת על כתפי הנתבע בעוד שבמקרה של שקר במפגיע עוברת לידי התובע. הבדל חשוב נוסף הוא שכאשר מדובר במקרים של שקר במפגיע יש להוכיח נזק ממון שהתקיים כתוצאה מן העוולה.

חשוב לדעת כי במקרים רבים חלק ממטרת התביעה בגין דברי לשון הרע אינה מסתכמת ברצון לצדק ולענישה, ואף לא בפיצוי כספי, ומטרתה הוא לחייב את הנתבע להסיר דברי פרסום אשר יש בהן מן הפוגעניות כלפי התובע. בעידן האינטרנט והתקשורת הזמינה ומרובת הערוצים כוחו של מידע והיקף החשיפה שהוא מקבל עשויים להיות עצומים וללא תקרת זכוכית. כחלק מסמכות בית המשפט להטיל על הנתבע ועל פלטפורמות פרסום עצמאיות לחלוטין שאינן צד בדבר להסיר את דברי הפרסום הללו ולעצור את החשיפה אליהם.