נוטריון בפורטוגזית

טופס יצירת קשר
 This Is CAPTCHA Image

 

?לפני נוטריון פורטוגזית – מהו נוטריון

נוטריון בפורטוגזית עשוי לסייע לנו במספר רק של פעולות שאנו עשויים להזדקק להן בחיינו היום יומיים. לעתים, כך נגלה ונסביר עוד מעט, ללא נוטריון פורטוגזית, לא נוכל להגשים מטרות שונות, החשובות לנו כדי לקדם את ענייננו השונים, כגון: הגירה או רילוקישין, לימודים, קבלת טיפולים רפואיים, תביעות משפטיות ועוד.

אולם, וכנרמז בכותרת, טרם ניגש לביאור המושג נוטריון פורטוגזית, נבאר את המושג נוטריון ונלמד מעט על עבודות הנוטריון. נוטריון הוא עורך דין ותיק - כמה ותיק? על עורך הדין להיות בעל ותק מקצועי של 10 שנים לפחות. כדי לקבל הסמכה של נוטריון על עורך הדין להגיש בקשה מיוחדת למחלקת הנוטריונים במשרד המשפטים, עליו לעבור גם הליך הסמכה מיוחד מטעם משרד המשפטים. הנוטריון כפוף למספר חוקים, תקנות וכללים, המהווים את הרגולציה המשפטית סביב עבודת הנוטריון. הנוטריון מחויב לחוקים המסדירים את עבודתו. חוקים אלה נועדו, בעיקר, לשמירה על אינטרס של הלקוח – מקבל השירות, וכן על כבוד המקצוע.
  

על הקשר שבין נוטריון לשפה הפורטוגזית

רבים מאתנו נזקקים לפעמים לתרגום מסמכים מהשפה העברית לשפות אחרות (לדוגמא, תרגום מעברית לאנגלית וכד'). כאשר התרגום נדרש לצרכים "לא רשמיים", כי אז עשוי הצד שדרש לקבל את התרגום, לקבל לידיו תרגום לא מאומת, אלא רק תרגום "רגיל". אבל כאשר הגוף אשר דורש לקבל לידו את התרגום הוא גוף רשמי, כגון: אוניברסיטה, בנק, משרד ממשלתי, רשות מקומית וכו', סביר להניח כי אותו גוף לא יסתפק בתרגום "רגיל", וידרוש תרגום עם חתימת נוטריון. כאשר צריך להגיש מסמך הערוך בעברית, כשהוא מתורגם לפורטוגזית,  לגוף ציבורי בפורטוגל או בברזיל, כמעט תמיד נידרש להגיש את התרגום עם חותמת נוטריון וחותמת אפוסטיל.
 

?כיצד נוטריון בפורטוגזית יכול לסייע

נוטריון פורטוגזית עשוי לסייע לנו בשני אופנים. ראשית הוא עשוי לסייע באמצעות אימות נכונות תרגום המוגש לבדיקתו (המסמך יכול להיות מוגש לו מתרגום מעברית לפורטוגזית או מפורטוגזית לעברית), זאת בתנאי שהוא שולט היטב בשפה הפורטוגזית ובעברית, כמובן. כמו כן, אם הנוטריון אינו דובר פורטוגזית, הוא עשוי להיעזר במתרגם מקצועי השולט בשפות עברית ופורטוגזית. המתרגם עורך את התרגום ולאחר מכן חותם המתרגם בפני הנוטריון על תצהיר שבו הוא מציין כי ביצע את התרגום וכי הוא שולט היטב בשפות עברית ופורטוגזית. הנוטריון מאשר את התצהיר, כשלצד חתימת הנוטריון מוטבעות חותמתו. בנוסף על גבי אישור הנוטריון מודבק סרט הנוטריון (בצבע אדום)  וחותמת "שעווה" אדומה. יש לציין, כי במקרה האחרון, שבו הנוטריון רק מאשר תצהיר מתרגם, אין האישור נחשב לאימות נכונות תרגום, אלא מהווה רק אימות תצהיר מתרגם. עוד יצוין, כי הנוטריון עשוי לסייע לנו גם בהסדרת אפוסטיל הן של בית המשפט והן של משרד החוץ.
 

...סיכומו של דבר

לסיכום הדברים נוטריון בפורטוגזית עשוי לסייע לנו בלגליזציה של תרגום מסמכים בשפות עברית ופורטוגזית (יתכן גם בשפות נוספת לפורטוגזית)
לצורך הגשתם בפני גופים רשמיים, בישראל או בחו"ל.