תוכנית ההגירה של קנדה

תוכנית ההגירה של קנדה
קנדה הינה מדינה בעלת מסורת ארוכה של מדיניות הגירה יעילה ותומכת. יש לכך מספר סיבות עיקריות. הצורך בידיים עובדות גדל כל העת בגלל גודלה של המדינה. אין בה די אוכלוסיה והילודה בה נמוכה, יחסית. יש מחסור כרוני של ידיים עובדות שמסוגלות לתמוך בכלכלה המפותחת שלה. החברה הקנדית תומכת מאוד באזרחיה ובמהגרים המגיעים אליה כדי לבנות בה עתידם. יש בה חופש ושיווין בלי הבדלי גזע, דת ומין ורבים הבאים ממדינות טוטליטאריות או בעלות משטרים נוקשים נמשכים אליה. כך, שהצורך בהגירה ובקליטתה הם הדדיים ותורמים לשני  הצדדים גם יחד. כל  מהגר מבקש להגיע לקנדה ולהגשים עצמו בצורה הטובה ביותר, והרשויות במדינה תומכות, לרוב, בכך.
תכנית הגירה שמתעדכנת מעת לעת
לקנדה יש תכנית הגירה פדראלית בסיסית שמתעדכנת מעת לעת. התכנית נועדה למשוך אליה בעלי מקצועות במגוון תחומים כמו טכנולוגיה עילית, כספים, ניהול, רפואה ועוד. בשנים האחרונות עודכנה התכנית ונוספו לה אלמנטים המאפשרים להרחיב את הכניסה אליה. התכנית נקראת  express entry system. מטרתה היא לזרז את הליכי אישורי ההגירה והיא מתבססת על נקודות אותן צובר  המועמד. הן נגזרות מאלמנטים כמו גיל ושפה. כך, שניתן להגיש בקשת הגירה ללא קשר למקצוע של  המבקש. בעקבות גלי ההגירה בעולם שנובעים ממלחמות, רעב, עוני וכדומה, ובשל מדיניות ממשלתית שונה הורדה רמת הנקודות  והדבר פותח פתח למבקשי הגירה רבים. ההזדמנות הזאת קורצת לרבים וכדאי לנצל את השעה לכך.
קריטריונים חשובים נוספים
לצד הנקודות יש צורך לעמוד במספר קריטריונים נוספים על מנת לעשות הגירה לקנדה. הראשון הוא הפגנת ידע נרחב באחת משתי השפות הרשמיות, האנגלית או הצרפתית. יש צורך להיות בבריאות טובה וללא עבר פלילי. בנוסף, להיות עם די אמצעים פיננסיים שיספיקו לקיום בתקופה הראשונה. את המסמכים מאשרים פקידים ולכן, יש צורך להכינם כראוי כדי לא לייצור סיבות לדחייתם המיידית. פקידי ההגירה שוקלים מועמדים גם באופן אינדיווידואלי כך, שהם יכולים להתעלם מחוסר בנקודות אם יסברו שלמועמד יש סיכוי טוב להיקלט. העובדה הזאת יכולה לשחק לידיהם של מהגרים מסוימים ולפגוע באחרים. הם עומדים בקריטריונים היבשים, ולמרות זאת, מסורבים, בעוד שאחרים מועדפים על פניהם.
דרכון קנדי
קנדה היא מדינה מערבית עשירה ומפותחת ורבים מבקשים לעבור אליה מסיבות שונות. יש מקרי בריחה עקב מלחמות, רצון להגר בשל סיבות משפחתיות, בשל צורך ורצון לעבוד במקצוע מתאים לכישורים, הרצון באיכות מגורים ואיכות חיים טובה, הרצון לחיות במדינה שיש בה אווירה עסקית טובה ועוד. אין זה משנה מה הסיבה יש צורך להכין את מסמכי ההגירה כראוי כדי שכל הנושאים המנהליים יהיו תקינים. הסוכרייה הממתינה בהמשך היא קבלת דרכון קנדי שפותח שערים רבים בפני אנשים אשר מעוניינים בשיפור רמת חייהם. דרכון קנדי יכול לאפשר כניסה לכל  המדינות הגדולות בעולם ללא צורך בוויזה והדבר קורץ למהגרים רבים.