רשלנות מקצועית של עורך דין - מתי יש להבחין


אין בעל מקצוע, אשר אינו נמצא בסיכון, כך שפעולות שיבצע, בחלקן עשויות להיחשב כרשלנות מקצועית. למשל רופא כירורג, עשוי לשכוח כלי ניתוח בגוף מנותח, מהנדס עשוי לא לבדוק בדיקה שהיא מכרעת לגבי מבנה מסוים ועוד.

גם עורך דין, שלא ביצע פעולות הכרחיות או הליכים המתבקשים בתיק שיכולים להיות לטובתו של התובע, יכולים להתפרש בתור רשלנות מקצועית של עורך דין. ישנן תביעות נגד עורכי דין, שמוגשות בגלל גביית שכ"ט מופרז או בגלל רשלנות מקצועית בתיק.

בשנים האחרונות, אנו עדים יותר למקרים בהם לקוחות של עורכי דין בתחומים השונים, חשים שהם נפגעים מפעולות או מחדלים של עורכי הדין שייצגו אותם בתיקים השונים והם מגישים תביעות נגדם.

מדוע יש ריבוי תלונות נגד עורכי דין לאחרונה?

בגלל ריבוי עורכי הדין בישראל בשנים האחרונות, התחרות הקשה ביניהם, הפרנסה הפכה להיות קשה יותר, מה שגורם לעורכי דין לטפל במקרים שאינם בתחומם, נושאים שלא היה להם ניסיון בהם, כך שהסיכויים לכישלון בתיק הוא גדול.

על מנת להימנע מתביעת רשלנות מקצועית של עורך דין, להפסיד במשפט, יש לפנות לעורכי דין, על פי התמחותם ושנות ניסיונם בתחומים הללו, לבקש המלצות ולוודא באילו תיקים ידם הייתה על העליונה. זו הדרך הטובה והבטוחה יותר לזכות במשפטים השונים.

לוודא כי עורך הדין שלכם אכן התרשל - כיצד נדע?

במידה ואתם חושדים כי עורך הדין שייצג אתכם בתיק, אכן התרשל בעבודתו, יש לקבל חוות דעת מעורך דין אחר שאינו בקשרים עמו, לגבי השאלה, אם אכן מדובר על רשלנות מקצועית. במידה והתשובה של אותו משפטן, תהיה חיובית, יש לוודא מהם סיכויי התביעה נגד אותו עורך הדין שייצג אתכם ואכן, התרשל בתפקידו.

הציבור, אשר מסתמך על היושר והמקצועיות של עורך הדין לכן, הוא חייב להיות ישר ולנהוג על פי החוקים המקובלים. למשל, אסור לעורך דין לטעון בדבר שקר לבית המשפט או לערוך מסמך עבור לקוחותיו, שיכיל טיעוני שקר, כאשר הוא יודע, כי מדובר בטענות שקריות.

זו החובה הראשונה של עורך הדין, מול בתי המשפט. לא לחינם נקראים עורכי הדין "קציני בית המשפט" שכן עורכי הדין, הם חלק בלתי נפרד מהמערכת השיפוטית.

בטרם תשקלו את נקיטת ההליכים נגד עורך הדין שלכם, כדאי לבדוק באופן מקצועי וברור, אם הוא אכן חרג מסמכותו והפר את חובותיו על פי החוק, הדין וכן, על פי פסיקת בתי המשפט והדין המשמעתי.