על חוק ״חדלות פירעון ושיקום כלכלי״ החדש (2018) – האם מסייע לחייבים או דווקא פוגע בהם?

אם אתם עומדים בפני פשיטת רגל, תזדקקו לייעוץ של מומחה, אבל בכול מקרה כדי להכיר את החוק החדש לגבי ״חדלות פירעון ושיקום כלכלי״, ולהבין כיצד הוא יכול לסייע לבעיה הכלכלית אליה נקלעתם.

עדכון הגדרות

״הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי״, שנקראו בעבר ״פשיטת רגל״ מציעים רפורמה חדשה. חוק זה מאפשר לחייבים להשתקם כלכלית על ידי:
 • ייעול תהליכים
 • קיצור משך התהליכים והגבלתם בזמן
 • איזון בין האינטרסים של החייב ואלה של הנושה
החוק החדש מבחין בין חובות שסכומם עולה על 150 אלף שקלים לבין חובות בסכומים נמוכים יותר. כדי שתדעו כיצד להתנהל, חשוב להצטייד בשירותיו המקצועיים של עורך דין חדלות פירעון בחיפה, או בכול מקום אחר בו אתם גרים.   
בעקבות החוק, קיים היום הבדל בהתייחסות להליכי פשיטת רגל בין:
 • אלה שנפתחו לפני 15 בספטמבר, 2019
 • לאלה שנפתחו לאחר ה-15 בספטמבר, 2019
החוק החדש מתייחס אך ורק להליכים שנפתחו אחרי 15.9.19
החוק החדש מאפשר לחייבים ולנושים לפתוח בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי כאשר:
 • במהלך הליכי חדלות הפירעון, יחזיר החייב חלק מחובותיו.
 • בסיום הליכים אלה יוכל החייב לקבל פטור מחובות אחרים שלו ולהתחיל את חייו הכלכליים עם דף חלק ונקי.
 1. דוגמה למקרה של פתיחת הליכים הנעשית על ידי מי שחייב פחות מ-150 אלף שקלים
  • הגשת בקשה ידנית על ידי החייב, לקבלת ״צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון״.
  • הגשת בקשה מקוונת על ידי החייב, לקבלת ״צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון.
ההליכים הנעשים כתגובה של הנושה לבקשת החייב:
 • תביעת חוב מקוונת, כתגובה לבקשת החייב, מוגשת על ידי נושה ב״הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי״.
 • תביעת חוב ידנית, כתגובה לבקשת החייב, מוגשת על ידי הנושה שלא מיוצג ב״הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי״
 •  
 • במקרה של פתיחת הליכים הנעשית על ידי הנושה
  • הגשת בקשה של הנושה שפתח בהליכי חדלות פירעון ושיקום.
  • הגשת בקשה מקוונת של העתק הבקשה לפתיחת ההליכים שהגיש נושה זה.
  • הגשת בקשה ידנית של העתק הבקשה לפתיחת ההליכים שהגיש נושה שאינו מיוצג נגד החייב.
יש כמה חובות שאינם כלולים בחוק החדש, כמו
 • חוב מזונות על פי פסק דין
 • חוב שנוצר כתוצאה מביצוע עבירה כלשהי
החוק החדש והשפעתו על החייב והנישום
 • אם לחייב יש מספר תיקים הוא יכול לבחור באחת משתי האפשרויות: לאחד תיקים או לפתוח בהליכי חדלות פירעון.
 • על פניו נראה כאילו החוק החדש פוגע בחלק מהחייבים, אבל למעשה החוק החדש מונע מהם את הטרחה שבניהול הליכים מסובכים וממושכים, הכוללים בדרך כלל גם תשלומי ריביות בשיעורים גבוהים, ולא רק את תשלום קרן החוב.